Trixton

Smart Voip Solutions שירותי אינטגרציה מתקדמים למערכות טלפוניה מבוססות אסטריסק

יתרונות

יתרונות - 3.7 out of 5 based on 3 votes
דירוג משתמשים:  / 3
חלשמעולה 

 לקוח שיבחר לחבר את מערכות הטלפוניה שלו באמצעות חברת טריקסטון בע"מ  יחסוך עלויות והתחייבויות לספקי שרות בתחום הטלפוניה כל עוד שיחות הטלפון מבוצעות באמצעות מערכות הטלפוניה  של חברת טריקסטון.

 שירותי התמיכה של  חברת טריקסטון והגדרת מערכות הטלפוניה תתבצע ללא תשלום ללקוחותיה כל עוד שיחות הטלפון מועברות דרך מערכות הטלפוניה והמתגים  של חברת טריקסטון.

 לחברת טריקסטון בע"מ יש מענה ופתרונות למגוון רחב של אתגרים באמצעות רשת הטלפוניה של הלקוח. חברת טריקסטון מסוגלת לבצע אינטגרציה מושלמת ואופטימיזציה למערך ה  IT של לקוחות החברה. בשל הידע והמיומנות שנצברו בחברת טריקסטון,  ניתן להתחבר לכל ציוד תקשורת ואבטחת מידע .

 באמתחתנו  מערך פתרונות כולל לכל היבטי רשת הטלפוניה של הלקוח, בהם ניתן למנות :

  •  אינטגרציה והטמעה של מערכות טלפוניה מבוססות IP בצורה מקצועית לתוך מערך המחשוב של הלקוח.
  • לקוח בעל מספר סניפים
  • לקוח הצופה גידול עתידי במספר הסניפים
  • לקוח שיש לו סניפי קצה מרוחקים
  • לקוח בעל סניפים בחו"ל אינו צריך להשקיע שוב ברשתות תקשורת נוספות
    או בהתקנת נקודות טלפוניה לשם התחברות לתשתיות טלפוניה נפרדות. רשת הטלפוניה תתחבר  לרשת המחשבים הקיימת באתר הלקוח על גבי תשתיות המחשוב של רשת המחשבים.

בדרך זו, ניתן לחסוך עלויות גבוהות ביותר הנוצרות בשל פריסת תשתיות טלפוניה נוספות, שכן תשתיות המחשוב של הלקוח ממילא כבר קיימות. במידה ונדרשת פריסה נוספת של נקודות תקשורת, העלויות הן כשל נקודות מחשב רגילות הודות לעובדה שרשת טלפונית IP משתמשת באותו סוג של תשתיות.

 ·        חסכון בזמן וכסף מושג הודות לעובדה שאין צורך לפרוס רשתות תקשורת נוספות על רשתות התקשורת הקיימות אצל הלקוח. הדבר  מקטין  בצורה מהותית  את לוחות הזמנים של פרויקטים חדשים, ומזרז את הגעת הפרויקט לתפעול מלא.

לטלפונים הניידים יש פתרון במערך  התקשורת הכולל של חברת טריקסטון בע"מ. שימוש בטלפונים ניידים חכמים, מאפשר לחברם לרשת הטלפוניה מבוססת IP שחברת טריקסטון הקימה. הלכה למעשה, הופך הטלפון הנייד להיות שלוחה מקומית במרכזיית החברה.

עובדי הלקוח מצויים בחו"ל או מחוץ למשרד? אין בעיה! ניתן להשתמש בטלפון הנייד כשלוחה מקומית בהתקיים חיבור לרשת האינטרנט.

במידה ואין חיבור לרשת האינטרנט, חברת טריקסטון מספקת ללקוחותיה פתרון מהותי המבוסס על תוכנה ייעודית המותקנת בטלפון הנייד.

בנוסף לאמור לעיל, ניתן להתקין תוכנות עזר נוספות על מחשבי הלקוח. לצורך הדוגמא, תוכנות אלו יכולות להיות מקושרות אוטומטית לתוכנת האאוטלוק או לתוכנות אחרות. בעת שיחה נכנסת תפתח תוכנת העזר חלונית ובו פרטי השיחה הנכנסת במידה והמספר אינו חסום.

 ·        לכל שלוחה יש  תא קולי , וכל הודעה שמושארת בתוכו יכולה לעבור ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני.

 ·        פקסים ניתן לקבל ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני.

 ·        ניתן לפקח באמצעות תוכנה ייעודית עלהמרכזיה, ובאמצעות התוכנה לשלוט בכל השלוחות באתר הלקוח ובכל השיחות הנכנסות והיוצאות.

 

אתם כאן: ראשי יתרונות